Informació legal i política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades : l’empresa titular del domini web www.arteria.cat és Tatiana Cercós Castany, d’ara endavant Artèria Botànica amb domicili al Carrer Sucrera, 38 de Térmens (Lleida) amb DNI 47697894B. Contacte: hola@arteriabotanica.com


USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest portal d’Artèria Joieria atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.


ÚS DEL PORTAL: www.arteriabotanica.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Artèria Botànica i als seus llicenciats als quals l’USUARI podrà tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies que Artèria Botànica ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob, pornogràfics -il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Artèria Joieria, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Artèria Joieria es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Artèria Joieria no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.


PROTECCIÓ DE DADES: Artèria Botànica compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Artèria Joieria, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de tractament de les les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a terceres en el seu cas. Així mateix, Artèria Botànica informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament electrònic amb finalitats comercials a cada moment.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Artèria Botànica per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu imatges, sons, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Artèria Botànica o bé els seus llicenciats. Tots els drets reservats. En vista del disposats en els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a la disposició de la totalitat o parts dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Artèria Botànica. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Artèria Botànica. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, elidir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines d’Artèria Joieria.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Artèria Botànica no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes malèfics o perillosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.


MODIFICACIONS: Artèria Botànica es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen com la manera en què aquests apareguin presentats o situats en el seu portal.


ENLLAÇOS: En el cas que en www.arteriabotanica.com es disposin enllaços o híper -enllaços cap a altres llocs d’Internet, Artèria Botànica no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Artèria Botànica assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats híper -enllaços o altres llocs web d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D’EXCLUSIÓ: Artèria Botànica es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions general d’Ús.


GENERALITATS: Artèria Botànica perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: Artèria Joieria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Artèria Botànica i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat corresponent.